Oda Miśnieńska

Oda Miśnieńska (ur. w okr. 996r.–1002r., zm. po 1018r.) – córka margrabiego miśnieńskiego Ekkeharda I i Swanhildy, córki księcia saskiego Hermanna Billunga, czwarta żona Bolesława Chrobrego.
 

Bolesław II Chrobry
mąż Ody Miśnieńskiej

Matylda
Bolesławówna
córka Ody Miśnieńskiej


Jej ślub z Bolesławem Chrobrym miał miejsce w okresie Wielkiego Postu, kilka dni po zawarciu pokoju w Budziszynie w 1018r. i traktowany był jako rękojmia zawartych układów. Znamy tylko jedno dziecko z tego małżeństwa – córkę Matyldę (późniejszą narzeczoną lub żonę księcia szwabskiego Ottona ze Schweinfurtu).

Pożycie Ody z mężem prawdopodobnie nie układało się szczęśliwie. Przyczyną nieudanego związku mogła być znaczna różnica wieku małżonków (około 30 lat), a także przetrzymywanie przez Bolesława porwanej z Kijowa Przedsławy, córki władcy Rusi Kijowskiej – Włodzimierza Wielkiego. Dalsze losy Ody nie są znane. Według Długosza została wraz z mężem koronowana na królową Polski w 1025r. Jest to jednak tylko domysł średniowiecznego kronikarza. Miejsce i data jej śmierci są nieznane.