Łucja Rugijska

Łucja rugijska (zm. 12 lutego między 1208r. a 1231r.) – córka księcia Rugii Jaromara I i Hildegardy, córki króla duńskiego Kanuta V.
 
Władysław Laskonogi
mąż Łucji Rugijskiej


W 1186r. poślubiła Władysława Laskonogiego. Małżeństwo pozostało bezdzietne. Jedyny znany fakt z życia księżnej w Polsce to udział w chrzcie syna Henryka Brodatego i Jadwigi Śląskiej w Głogowie w dniu 25 grudnia 1208r. Łucja przebywała na uroczystości wraz z mężem, być może obdarowała nowo narodzonego chłopca jakimś prezentem.

Małżeństwo z Laskonogim mogło być związane z polityką Mieszka Starego wobec Danii i zwiększenia wpływów na Pomorzu Zachodnim. Nie jest znany wygląd ani charakter księżnej. Wiadomo jedynie, że Laskonogi nie był jej wierny i posiadał liczne kochanki i przelotne miłostki.

Nie jest znana data roczna śmierci Łucji, znany jest tylko dzień i miesiąc. Nekrolog lubiński podaje datę 12 lutego. Na pewno zmarła po 25 grudnia 1208r., za życia swego męża (zmarł on 3 listopada 1231r.). Nie wiadomo również, gdzie została pochowana.