;

Lisz

Król Lisz nie wiadomo, kiedy panował. Pewne jest, że był wnukiem króla Polaka. Jego żoną była najprawdopodobniej Sayna ale ona nie wspomina o nim w swoich pamiętnikach. Pamiętniki Sayny nie zostały dotąd odnalezione. W Kronice Polskiej Galla Anonima również nie ma żadnych informacji potwierdzających istnienie Pamiętników, a także jej autorki oraz domniemanego męża króla Lisza.

Polak
dziadek Lisza
Sayn
żona Lisza
Posnan
brat Lisza