Po upadku komunizmu zaangażował się
w działalność polityczną,
w rządzie
Nicolae Văcăroiu pełnił funkcję ministra kultury (1993 - 1995).

Sorescu zadebiutował
w 1957 r. na łamach pisma Viaţa studenţească. W 1964 r. opublikował pierwszy tomik wierszy, zatytułowany Sigur printre poeţi.

Tłumaczył na język rumuński wiersze Borysa Pasternaka.