Fryderyka Aleksandra Cosel

Fryderyka Aleksandra Moszyńska (ur. 27 października 1709r. w Dreźnie; zm. 16 grudnia 1784r. tamże) – nieślubna córka króla Polski Augusta II Mocnego i hrabiny Cosel.
 
August II Mocny
ojciec Fryderyki
Aleksandry Cosel
Anna Konstancja
von Brockdorff
matka Fryderyki
Aleksandry Cosel

Augusta Anna
Konstancja Cosel
siostra Fryderyki
Aleksandry Cosel

Fryderyk August
Cosel
brat Fryderyki
Aleksandry Cosel


W 1730r. poślubiła Jana Kantego Moszyńskiego. Urodziła mu dwóch synów: Augusta Fryderyka i Fryderyka Józefa.