Ewa Eleonora von Bibran und Model

Ewa Eleonora von Bibran und Model ur. XII 1644r., zm. 6 VIII 1671r. Była córk± barona Heinricha Freiherr von Bibran, lord Modlau i Heleny von Stosch zu Klein-Kotzen i Kreidelwitz. Od 1 X 1659r. żona Zygmunta Piastowicza (1632r. - 1664r.). Ich małżeństwo pozostało bezdzietne. Po ¶mierci męż± wyszła za m±ż za Jana Fryderyka von Maltzahn.

 

Zygmunt
Piastowicz
m±ż Ewy Eleonory