Corsico

Król Corsico panował w latach 405-454 w Krakowie. Był synem króla Radgoszcza i starszym bratem Godegisilusa. Książę Godegisilus zdecydował się na emigrację i osiedlenie na terenie Imperium Rzymskiego. Do Galii całą wyprawę ponad 200 tys. wojowników poprowadził król Corsico z księciem Godegisilusem, przekraczając graniczny, zamarznięty Ren w noc sylwestrową 406 roku, niedaleko obecnej Moguncji. Wojska rzymskie usiłowały zatrzymać przeprawę emigrantów, ale zostały pokonane, bowiem większość legionów została ściągnięta do Italii przez wodza Stylichona w celu obrony kraju przed najazdem Słowian pod wodzą Radgoszcza.
 
Radgoszcz
ojciec Corsico
Clelia
matka Corsico

Godegisilus
brat Corsico
Flora
żona Corsico

Fredebald
syn Corsico


Nie wiadomo, jak długo król Corsico przebywał w Galii, czy przez trzy lata, do 409 roku i dalszej w tymże roku emigracji Godegisilusa do Hiszpanii, czy wrócił wcześniej z wojskiem do Krakowa.

Według przekazu w 413 roku król Corsico zorganizował i poprowadził następną wyprawę łupieżczą Wandalów i Alanów do Galii. Jego żoną była księżniczka Flora, z którą miał syna Fredebalda. Panował 49 lat. Zmarł w 454 roku, chociaż były opinie, że zmarł już w 409 roku, złapany, więziony i zabity w Galii.

Nie jest pewne, czy książę Fredebald przejął władzę królewską po ojcu, ale na pewno nie miał szczęścia, bowiem przebywając na wyprawach wojennych, nad Dunajem, został w nieznanych okolicznościach złapany w 417 roku przez wojska rzymskie generała Konstancjusza i przekazany cesarzowi Honoriuszowi. Według Nugenta, był przetrzymywany w Italii przez 32 lata, aż do swojej śmierci w 449 roku.