S ł a w o m i r  M r o ż e k

ZABAWA


Reżyseria: Rak Staw
Muzyka: Zespół
Obsada: Kamil Dobrowolski, Jerzy Dowgiałło, Bartosz Pasierb

Premiera: marzec 2017
Sławomir Mrożek
Dramatopisarz, prozaik, satyryk. Urodził się w 1930
w Borzęcinie. Mieszkał w Paryżu, USA, Niemczech, Meksyku, w roku 1996 wrócił do Polski, mieszkał w Krakowie. W roku 2008 ponownie wyemigrował z Polski
i zamieszkał
w Nicei we Francji.
„Jest w postaciach Mrożka coś znajomego i oczywistego. Są one obojętne na pełnioną rolę społeczną, nie zatroskane o własny w oczach bliźnich wizerunek. Często są oni chamami. Chamem jest ten, kto „swoje wie”. Ten, kto pewny swej racji i swego ciała, kto zadomowiony w bycie jak krowa czy rekin. Słowem ten, dla którego istnienie – egzystencja – nie jest problematyczne. O własność będzie walczyć, aby zaspokoić potrzeby, nie po to, aby udowodnić swoją wartość. Prawdziwym problemem chama jest – paradoksalnie – rozrywka. U Mrożka tłum nie wytwarza nic prócz wrzasku. Zwyczaje, zachowania chamów są naturalnie ludowe.
Cham dzięki swej doskonałej aproblematyczności – jest zjawiskiem bardziej metafizycznym niż społecznym. Człowiek składa się z wmówień społecznych, stereotypów i tak dalej... oraz z instynktownych impulsów i dążeń. To znaczy, w kolejności: z pragnienia bezpieczeństwa i cielesnej wygody (ciekawe, jak natrętnie wraca troska o jamę, legowisko, schronienie), następnie rozrywki, później czy łącznie – z władzy. Cielesno – rozrywkowa płciowość nie potrafi wyzwolić silniejszych namiętności czy dążeń. Człowiek składa się zatem z intelektualnych kłamstw i zwierzęcych potrzeb. Każdy Człowiek.”
Jan Błoński