K.I. G a ł c z y ń s k i

ZIELONA GĘŚ

Obsada: Marianna Borysevich, Monika Czerniak, Kamil Gwóźdź, Weronika Jakubiak, Agata Kaczmarek, Agata Kuza, Julia Morawiec, Ela Nawrocka,
Lena Orłow,
Justyny Streichsbier, Weronika Ziarko

Reżyseria: Max Red
Scenografia: Albin Kopeć
Muzyka: Zespół

Premiera: marzec 2015
Konstanty Ildefons Gałczyński Urodził się 23 stycznia 1905 roku w rodzinie drobnomieszczańskiej. W dzieciństwie wyjechał z Warszawy i wraz z rodziną zamieszkał w Moskwie (lata 1914-18). Po powrocie do kraju studiował filologię angielską i klasyczną na Uniwersytecie Warszawskim. Za debiut Gałczyńskiego uważa się wiersz „Wiatr w zaułku”, wydrukowany w 1923 roku na łamach czasopisma „Twórczość Młodej Polski”. Młody poeta związał się z grupą literacką „Kwadryga”, współpracował też z satyrycznym tygodnikiem „Cyrulik Warszawski”. W 1930 roku poślubił Natalię Awałow. W kolejnych latach Gałczyński pracował m.in. w Berlinie (jako attache kulturalny) i Wilnie. Do Warszawy powrócił w 1936 roku. Po wybuchu II wojny światowej został zmobilizowany do wojska. Brał czynny udział w walkach, trafił też do niewoli radzieckiej (później do niemieckiego obozu jenieckiego). Po zakończeniu wojny przebywał m.in. w Brukseli i Rzymie. Po powrocie do Polski w 1946 roku nawiązał współpracę z takimi czasopismami jak: „Bluszcz”, „Tygodnik Powszechny”, „Odrodzenie”. Wiele utworów Gałczyńskiego powstawało podczas pobytu poety na Mazurach (słynna leśniczówka „Pranie” nad Jeziorem Nidzkim). Poeta zmarł 6 grudnia 1953 roku w Warszawie, pochowano go na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
Teatrzyk Zielona Gęś – miniatury dramatyczne Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, w których obecny jest groteskowy dowcip oraz absurdalne poczucie humoru. Utwory wchodzące w skład później zebranego tomiku stylizowane były na scenariusze scenek rodzajowych i bazowały na pojęciu gagu.

"Teatrzyk Zielona Gęś" miał swoją premierę w 1946 roku. Każdego tygodnia scenki z „Zielonej Gęsi” publikowane były na ostatniej stronie ”Przekroju”. „Najmniejszy teatrzyk świata” zdobył wielką popularność i uznanie. Konstanty Ildefons Gałczyński w swoim „Teatrzyku” stworzył postacie barwne, odzwierciedlające cechy Polaków, groteskowe i śmieszne w swoich działaniach. Najważniejsi bohaterowie to: Alojzy Gżegżółka – szczery młodzieniec uwydatniający wady społeczeństwa, Fafik – pies redakcyjny, wierny „Zielonej Gęsi”, Porfirion Osiełek – mistrz puenty oraz Profesor Bączyński – artysta, angelolog. Ważną rolę odgrywa również „Chór Polaków” - są to głosy przeciwników „Zielonej Gęsi” oraz głos ”Społeczeństwa”, który reprezentuje naród polski. W swoich teatrzykach Gałczyński wybitnie przedstawił obraz Polski, wykpił przywary Polaków i ich zaniedbania. Z humorem wytknął skłonność do idealizacji historii, przesadną dumę i wiarę w tradycję, a przede wszystkim potępił ludzką głupotę. W swoich teatrzykach poeta posługiwał się również postaciami z literatury czy historii, z humorem zmieniając bieg wydarzeń i podważając to, co dotychczas niepodważalne. Czytamy więc o Hamlecie idiocie, Ewie, która nie dała jabłka Adamowi w raju, Locie, który rozpuścił swoją żonę z soli. Mimo że „Teatrzyk Zielona Gęś” to krzywe zwierciadło w rzeczywistości miał motywować Polaków do działania i odbudowy kraju, kształtować u czytelników dobre postawy, co robi do dziś.
"Zielona Gęś" liczy ponad 160 utworów i ukazywała się do roku 1950.